Menu

Resultaten Bing bevraging

Terug naar overzicht

Beste lezer

Eind 2021 organiseerden we, in samenwerking met BING-instituut, een bewoners- en familiebevraging. We hebben alle bewoners en families/mantelzorgers de kans gegeven om deel te nemen aan een enquête over hun ervaringen met Huis Sint-Jozef.

We hebben even op de resultaten en de verwerking ervan moeten wachten, maar met trots kunnen we u de scores meedelen. Ik zeg met trots, want de grafieken kleuren vooral groen. Dat wijst erop dat we gegroeid zijn en vooruitgang hebben geboekt tegenover de vorige bevraging. Nochtans vond deze plaats in een moeilijke periode die we hebben doorgemaakt (coronapandemie). Ik zet daarom graag even een pluim om onze hoed!

Maar, we zijn er niet…

We hebben nog wat rode vlakken, negatieve scores dus, en die willen we nu stelselmatig wegwerken en verbeteren. Intern hebben we, samen met het bestuur, een plan van aanpak uitgewerkt waarmee we de kwaliteit verder willen verhogen. In de komende weken en maanden zullen we samen met alle medewerkers verschillende verbeterprojecten ter hand nemen en in de praktijk brengen.

We starten in maart met een interne en interactieve opleiding rond “gastvrijheid”. Samen met de medewerkers gaan we op zoek naar de betekenis van gastvrijheid in Huis Sint-Jozef. We werken ook samen uit hoe we dit kunnen omzetten in concreet gedrag. In een latere fase is het ook de bedoeling om bewoners hierbij te betrekken. Zo kunnen we ontdekken of onze meningen we overeenkomen.

Het woonleefteam gaat nu al in gesprek met de bewoners. Samen gaan ze in kaart brengen hoe het activiteitenaanbod nog beter kan aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners. Uiteraard zal er ook gewerkt worden met de waardevolle informatie die al verzameld werd via ’tKlikt. Zo kan het aanbod vergroten, verruimen en verbeteren.

Ook onze zorgmedewerkers gaan aan de slag met de opmerkingen uit de bevraging. Zij zullen hun communicatieflow evalueren, zowel naar families toe (vooral medisch) als naar de bewoners. We willen immers dat iedereen zich gehoord voelt en uitleg krijgt wanneer dat nodig of gewenst is.

U leest het, deze BING-monitor heeft ons heel wat nuttige informatie verschaft en feedback gegeven. Wij gaan er vol goede moed mee aan de slag zodat we in een volgende bevraging weer trots kunnen zijn en alleen maar groene grafieken mogen zien!

 

Leen

kwaliteitscoördinator

 Schermopname (258).png

Schermopname (259).png