Menu

 

Geachte mevrouw, Geachte heer, Beste familie

 

Op 20 mei 2022 komt het overlegcomité terug samen ter bespreking van de coronapandemie.  We hopen dat we dan verlost worden van het dragen van een mondneusmasker in het woonzorgcentrum.  Voorlopig ziet de evolutie er goed uit, dus de kans is groot.

Ondertussen hebben we een schrijven ontvangen van de overheid waarbij wordt aangekondigd dat een tweede boosterprik kan worden aangeboden aan personen ouder dan 80 jaar en aan alle bewoners in een woonzorgcentrum ongeacht hun leeftijd.  Bewoners die reeds een tweede boosterprik gekregen hebben omwille van een verzwakt immuunsysteem worden evenwel uitgesloten.  Ook wanneer de vorige vaccinatie minder dan 4 maanden geleden is, komt men (nog) niet in aanmerking.

Wij zullen in de loop van de komende dagen alle bewoners bevragen (zij krijgen een aparte brief waarop ze hun wens kunnen kenbaar maken).  Wanneer de bewoner niet in staat is dit in te vullen zullen we dit voorleggen aan de vertegenwoordiger.  De juiste timing van het toedienen van het vaccin is ons nog niet meegedeeld.  Wij houden u hiervan wel op de hoogte.

Al is het geen echte aanbeveling van het kenniscentrum, het lijkt ons toch zinvol dat onze bewoners hierop ingaan, maar uiteraard is dit niet verplicht.

Verder blijven we met de nodige voorzichtigheid en aandacht werken en hopen, samen met u, op een fijne en ontspannen zomer.

Wij houder er aan u te bedanken voor het vertrouwen.

 

Voor vragen kan u steeds terecht op ons mailadres: corona@hsj-berchem.be (of via een andere mail om zo de telefoons enigszins te beperken, waarvoor dank)

  

Met vriendelijke groet

Luc De Wulf  

algemeen directeur