Menu

Zorgvisie

Huis Sint-Jozef is een woonzorgcentrum in Berchem, in de voorstad van Antwerpen, waar ouderen omringd worden door andere ouderen, families en professionele medewerkers. Samen zoeken we naar vormen van levenskwaliteit vertrekkende van ieders levensverhaal, waarden en identiteit.

Het engagement is er op gericht die levenskwaliteit te bevorderen of in stand te houden. De keuze die de bewoner gemaakt heeft wordt gerespecteerd. Meer zelfs, het is het vertrekpunt van de weg die we samen willen bewandelen.

Het partnerschap bestaat erin dat de ervaringen, de ideeën omtrent de eigen verzorging en de inkleding van de dag mee een rol spelen in de wijze waarop de bewoner benaderd en verzorgd wordt.

Via overleg met bewoner en familie en met de ganse ploeg medewerkers wordt het zorgaanbod opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.

Hiervoor doen we beroep op deskundige medewerkers die het met het hart op de juiste plaats zich professioneel inzetten ten dienste van de bewoners en hun families.

Aangezien het woonzorgcentrum vertrekt van een christelijke levensvisie is pastorale zorg en ethisch bewogenheid een basis om tot goede zorg te komen.

Deze opdracht is het ultieme doel van de bijdrage van elke medewerker.